Hvilke symptomer kan fibromer give anledning til

Som nævnt er det ikke nær alle de kvinder, som har fibromer, der oplever, at fibromerne giver anledning til symptomer.

Det er derfor vigtigt at huske på, at fordi Du har et fibrom, er det ikke sikkert, at det er fibromet, der er årsagen til Dit problem.

Dette gælder i særdeleshed kvinder med underlivssmerter, idet fibromer, med undtagelse af de store og uheldigt placerede, sjældent viser sig ved smerter.

Ligesom fibromer hos kvinder i 40’erne med kraftige blødninger ikke nødvendigvis er den eneste årsag til blødningsproblemet.

De gener, Du oplever, afhænger af, hvor i livmoderen fibromet/fibromerne sidder.

Et fibrom, der vokser ind i livmoderhulen, viser sig ved menstruationsproblemer samt vanske­ligheder med at enten at blive gravid eller holde på fosteret.

Du kan se en tegnefilm med sådan et fibrom hér.

Blødningsproblemerne kan bestå i:

  • Kraftige menstruationsblødninger
  • Langvarige blødninger
  • Uregelmæssige menstruationer
  • Menstruationssmerter

Blødningsproblemerne skyldes dels, at livmoderslimhinden henover fibromet ikke opfører sig, som den øvrige, normale slimhinde. Slimhinden har svært ved at sidde fast på fibromet – ”som at få gul budding til at hænge fast på en billardkugle”.

Dette er også forklaringen på, at sådanne fibromer kan give anledning til udebleven graviditet – det befrugtede æg/fosterhulen kan simpelthen ikke sidde fast i slimhinden over fibromet.

Derudover øger fibromet den overflade, hvorfra livmoderen bløder, og endeligt forhindrer muskelknuden livmodervæggen i at trække sig sammen, hvilket er en del af den normale blødningsregulering.

Menstruationssmerter kan opstå, såfremt Du har et fibrom, som ligger helt inde i livmoderhulen og kun hænger fast i væggen med en stilk. Når livmoderen under menstruationen trækker sig sammen fra toppen ned mod livmoderhalsen – for at komme af med menstruationsblodet – kommer der træk på stilken, hvilket giver anledning til smerter.

Generne fra et fibrom, der vokser ud fra ydersiden af livmodervæggen, bestemmes af hvilken side af livmoderen, fibromet vokser ud fra.

Vokser fibromet ud fra forsiden, kan det give anledning til tryk på blæren, eller, hvis fibromet er stort, ligge og fylde op i blæren, hvilket Du kan opleve som hyppig vandladningstrang og fornemmelse af ikke at få tømt blæren ordentligt. Du kan se en tegnefilm med et sådant fibrom hér.

Vokser fibromet derimod ud fra bagsiden, kan det bule ind i endetarmen, hvorved Du kan opleve forstoppelse samt fornemmelse af manglende tømning af tarmen. Er fibromet meget stort, og har Du tilmed en bagoverbøjet livmoder, kan fibrom og livmoder trykke på nerver og muskler på indersiden af lænderyggen, således at Du oplever lændesmerter, eventuelt strålende ned i et eller begge ben, specielt i forbindelse med menstruationerne.

Større fibromer på livmoderbagsiden kan også give anledning til gener fra blæren, som ved fibrom på forsiden. I dette tilfælde skyldes vandladningsproblemerne imidlertid, at fibromet skubber resten af livmoderen op mod blæren.

Du kan se en tegnefilm med et sådant fibrom hér

Fibromer, som alene ligger inde i livmodervæggen – altså hverken buler indad eller udad – giver sjældent problemer, før de har nået en vis størrelse.

Du vil da ofte opleve tyngdefornemmelse i underlivet – ”som om jeg går rundt med en sten i maven”.

Har Du flere fibromer, kan Du naturligvis opleve flere af ovennævnte symptomer.