Præventionsformer med hormoner

Hér skal Du huske på, at disse midler alle indeholder kvindelige hormoner (ét eller to), og derfor alle sammen kan påvirke Dit humør og Din lyst til sex.

Reaktionerne kan være meget forskellige fra ingenting – hos langt de fleste – til hidsighed, nedtrykthed og let til gråd. Nogle kvinder beskriver, at de føler, at de lever i en følelsesmæssig ”osteklokke”, og andre oplever, at deres lyst til sex bliver mindre eller helt forsvinder.

Andre undersøgelser har vist, at P-piller gav et bedre sexliv, fordi de betød, at kvinden ikke skulle være bange for at blive gravid.

Du kan godt være ude for, at der er en slags prævention, som påvirker Dig, mens en anden med et andet hormon i, ikke gør det. Så nogle gange må Du prøve Dig frem.

Nyere danske undersøgelser peger på, at risikoen for alvorlige psykiske bivirkninger er særligt stor hos unge kvinder under 20 år, hvor man ser, at dé unge kvinder, der anvender P-piller, minipiller eller hormonspiral, hyppigere får udskrevet antidepressiv medicin (”lykkepiller”) og hyppigere er i kontakt med det psykiatriske system end kvinderne fra samme aldersgruppe, som ikke benytter prævention med hormon.

Så det er vigtigt, at Du melder tilbage til os eller Din egen læge, hvis Du oplever sådanne uacceptable bivirkninger, så Du kan prøve et andet produkt. Eller eventuelt skifte over til et præparat uden hormoner.

Ellers er det vanligvis risikoen for blodprop, som optager dé kvinder, som kommer hér i Klinikken, mest, når de står for at skulle vælge prævention.

Hér kan Du læse om metoder, som indebærer en risiko for blodprop – og om dém, som ikke gør.