Migræne ved menstruation

Migræne i forbindelse med menstruation – og hos enkelte hårdt ramte også ved ægløsning – kaldes i fagsproget cyklisk migræne eller menstruationsmigræne.

Mellem en trediedel og halvdelen af alle kvinder, som lider af migræne, rapporterer om forværringer i migrænen op til og/eller under menstruation.

Hvad er årsagen til cyklisk migræne?

Dén del af Din migræne, som svinger med cyklus, har to årsager:

For det første hænger den sammen med hormonsvingningerne under cyklus.
Eller mere konkret: migræneanfaldet udløses af det fald i østrogen, som sker op til menstruationen. Der sker også et mindre fald i østrogen lige efter ægløsningen, hvilket hos enkelte migrænikere også kan udløse anfald.

Flere undersøgelser peger på, at sværhedsgraden af migræneanfaldet er afhængigt af hvor hurtigt, østrogenet falder. Jo mere brat fald, jo sværere migræneanfald.

For det andet kan selve blødningen udløse migræneanfald, hvilket hænger sammen med de stoffer (prostaglandiner), som dannes i livmoderen ved menstruation, og som skal sikre, at ”den gamle” slimhinde bliver ordentligt udskilt. Disse stoffer kommer også ud i blodet og udløser migræne. Og jo kraftigere blødning (= flere prostaglandiner), jo kraftigere migræne.

Hvorledes behandles cyklisk migræne?

Som Du kan regne ud, er det vigtigt både at reducere blødningerne og neutralisere hormonsvingningerne.

Er Du under 35 år, og er der ikke noget til hinder for, at Du tager P-piller (Du må ikke have forvarsler (aura) op til Dine migræneanfald) – er P-piller en mulighed.

Dog skal Du være opmærksom på følgende: migræneanfald udløses som sagt af fald i østrogen – og så er det ligegyldigt, om det er fald i Dit eget eller P-pillernes østrogen.

Der er alt for mange unge kvinder med cyklisk migræne, som tager P-pillerne på traditionel facon med en månedlig pause på 7 dage. Dét skal Du som migræniker ikke gøre.

Du skal tage P-pillerne ud i én køre, altså hele tiden.

På et tidspunkt efter 2-4 måneders brug, kan Du få blødning; dér holder Du pause, men kun i 4 dage – så bliver faldet/svingningerne mindre. Samtidigt taster Du ind på Din smartphone hvor mange dage, Du kunne tage P-pillerne uden at bløde.

Sådan fører Du dagbog i 9-12 måneder. Herefter vil Du kunne se, at hvis Du for eksempel holder pause fra P-pilledag 97 og fire dage frem, kan Du helt styre Dine blødninger, som Du så kun får 4 gange om året.

Er Du over 35 eller må Du af én eller anden grund ikke få P-piller, vil minipillen Cerazette, som ikke indeholder østrogen, være en god mulighed.

Hormonspiralen Mirena reducerer kun blødningerne, men påvirker ikke østrogensvingningerne.

Hos enkelte, som ikke reagerer på den almindelige behandling, har det været nødvendigt – forbigående – at sætte dem i kunstig overgangsalder med indsprøjtningen Zoladex. Men det forekommer så sjældent, at det ikke er relevant at skrive om her.

Hvis Du gerne vil være gravid eller hverken kan tåle P-piller eller minipiller, kan man flade østrogenfaldet op til menstruationens start ud med et østrogentilskud.

Det gøres ved, at Du 2 (-3) dage før menstruationens start sætter et østrogenplaster på huden; plasteret afgiver østrogen i 3-4 dage hvilket ofte er nok til at mildne østrogenfaldet og dermed migræneanfaldet.