Hvad står vi for

Du vil møde en klinik, som bygger på fire grundkvaliteter, står på fire ben – dém har jeg kaldt RIPE – og ligesom med en stol, hvor alle ben skal være i orden, for at man kan sidde på dén, så skal alle disse fire kvaliteter være tilstede, for at Dit besøg hér bliver godt.

Respekt

Indlevelsesevne

Professionalisme

Eftertanke

 

Respekt

Er let at skrive om – men hvad betyder det helt konkret i det daglige?

Det er lettere at vise med et par eksempler:

Hér i Klinikken bliver der ikke talt om konsekvenser og behandlinger, mens Du står og tager tøj på efter en undersøgelse. Sådan en samtale har vi først, når Du har tøjet på igen, sidder ned, og vi kan se hinanden i øjnene. Ellers kan jeg jo ikke se, om Du har forstået, hvad jeg siger, eller om Du har behov for, at få resultatet forklaret på en anden måde.

Ligesom Du ikke vil opleve at få udført undersøgelser og behandlinger, som gør meget ondt, uden at Du er blevet tilbudt en effektiv lokalbedøvelse.

Og vi beder Dig ikke tage fri fra arbejde, køre måske 50 km og betale for parkering for at komme til en kontrol, som ikke har mening, men kunne være ordnet via E-mail-konsultationen.

Indlevelsesevne

Konsultationer hos læger bliver tit meget praktiske: ”Du har et blødningsproblem og en muskelknude; det kan man behandle sådan og sådan, så jeg henviser Dig til sygehuset”.

Hér tales kun til fornuften.

Men dét, der er den rigtige løsning for den ene kvinde, behøver ikke at være den rigtige for den anden

Professionalisme

Alt det ovenstående er uden værdi, hvis ikke det er båret af faglig dygtighed.

Så vi tilbyder kun undersøgelser og behandlinger, som har en kvalitet, som kan måle sig med de bedste – ikke kun i Danmark men også i resten af Europa.

Indenfor områder som lokalbedøvelse og blødningsproblemer er jeg blandt de førende i den vestlige verden og har de sidste 8-10 år rejst i Europa og USA og undervist kolleger dér.

Eftertanke

I min klinik tager vi udgangspunkt i, at alle mennesker består af både sjæl og fornuft – og at sjælen ikke rejser med samme hastighed som fornuften.

Derfor holder vi i Klinikken på, at der skal være tid til eftertanke, så vi kommer frem til løsninger, som passer både til Din fornuft og Din sjæl.

Henrik Skensved

Speciallæge i kvindesygdomme