Om denne hjemmeside

Det er mit mål med denne hjemmeside at beskrive en bred vifte af de problemer, som de fleste kvinder henvender sig til gynækolog med.

For hvis Du er velorienteret om Dit problem – og specielt er fortrolig med, hvad der skal ske, når Du kommer hos os – vil Du sandsynligvis være mindre nervøs og bekymret end den kvinde, som ikke har haft mulighed for at forberede sig på forhånd.

Denne hjemmeside skal netop give Dig mulighed for dette.

Alle siderne forsøger at præsentere den mest opdaterede viden inden for det område, de specifikt behandler.
Hvad Du læser på siderne tager naturligvis også udgangspunkt i min lange erfaring som gynækolog og mine holdninger som læge, således at jeg både fagligt og personligt kan stå inde for indholdet af hver enkelt side.
Men dette betyder også, at mine informationer og vejledninger på nogle punkter kan afvige fra dem, Du får hos andre gynækologer.

Al tekst og alle videoer er udarbejdet af jordemoder Lise Unmack og speciallæge Henrik Skensved uden nogen form for direkte eller indirekte støtte, hverken fra producenterne af de nævnte lægemidler eller fra offentlige myndigheder.