Hvorledes viser endometriose sig?

Når man spørger kvinder med endometriose om hvilke gener, de har af sygdommen, er der tre symptomer, som går igen hos langt de fleste: smerter, træthed og barnløshed.

Det klassiske smerteproblem ved endometriose er menstruationssmerter, der begynder nogle dage før blødningen starter, er stærkest under menstruationen, men strækker sig så som en tyngdefornemmelse i underlivet i et par dage efter, at blødningen er aftaget/ophørt.

Smerterne kan altså vare flere dage end selve menstruationen.

Har Du endometriose op ad eller i endetarmen, kan Du opleve smerter ved afføring under menstruationen; nogle kvinder undgår helt at have afføring i de dage, de bløder.

Et andet tegn kan være blod på afføringen under menstruation.

Har Du endometriose i bunden af skeden (kaldet dyb endometriose), vil Dit største problem hyppigst være smerter under samleje – uanset hvor i cyklus, Du befinder sig, men værst op til menstruationen.

Undersøgelse af endometriosevæv viser, at der dannes et øget antal smertenerver i dette væv. På denne måde bliver der tale om en ond cirkel, hvor den voksende endometriose danner flere og flere smertenerver, så Du risikerer at få mere og mere ondt.

De fleste kvinder, som har haft endometriose i flere år – mange jo uden at vide det – vil udvikle smerter fra musklerne i underlivet, således at de også har ondt, når de ikke har blødning.

Disse kvinder kan fortælle, hvordan ”det begyndte med, at jeg kun havde ondt ved mens, men nu har smerterne spredt sig ud over hele måneden”.

Disse smerter er ikke direkte forårsaget af endometriosen, men er en følge af de muskelspændinger, som kvinder, der har endometriose, udvikler igennem de år, de har haft endometriosesmerter.

Der er også kvinder, som har endometriose i blæreslimhinden. De kan føle hyppig tissetrang, særligt op til menstruationen og kan have blod i urinen under menstruationen.

Disse gener vil hyppigt været blevet tolket som blærebetændelse, men der er ikke bakterier at finde i urinen.

Under menstruationerne kan følelsen af at være febersyg med influenzalignende symptomer også være et tegn på, at Du har endometriose.

Mange kvinder med endometriose er plagede af træthed. Der kan være mange årsager til træthed; trætheden hos kvinder med endometriose mener man hænger sammen med, at hendes immunforsvar ”kører på overtid” for at bekæmpe endometriosen.

Ligesom Du kan være træt, når Din krop er i færd med at bekæmpe en infektion som for eksempel influenza. Ved endometriose har Du så bare ”influenza” hele tiden. Og det bliver Du og Din krop naturligvis træt af.

En stor del af kvinder med endometriose får først konstateret sygdommen i forbindelse med undersøgelser for udebleven graviditet/barnløshed.

Endelig er der en lille gruppe kvinder, som ikke har mærket noget til endometriosen, fordi de har taget P-piller eller anvendt hormonspiral, men som får den konstateret under en kikkertundersøgelse i forbindelse med, at de bliver steriliserede.

Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der går (alt for) lang tid – ofte 5 til 10 år – fra, at kvinden første gang henvender sig til sundhedsvæsenet med ovennævnte symptomer, og til hun får stillet diagnosen endometriose.

Denne forsinkelse skyldes, at både kvinderne og deres læger kommer til at slå generne hen som ”sådan havde min mor og moster det også” eller ”sådan er det at være kvinde”.

Især for mange unge kvinder får ikke den rigtige behandling i tide, hvorfor de kan risikere at blive kroniske smertepatienter eller ryge ud af uddannelse eller arbejde.