Kan Du risikere at begynde at bløde, inden spiralen har ligget i 5 år?

Det er især tynde kvinder eller kvinder, som taber sig meget i vægt, mens de har spiralen, som oplever, at de først begynder at pletbløde og siden småbløder i lange perioder, efter at de slet ikke har blødt på spiralen i 2-3 år.

Forklaringen på dette fænomen er dels, at spiralhormonet har tyndet slimhinden i livmoderhulen for kraftigt ud. Dels at hormonet i spiralen gøre blodkarrene i livmoderslimhinden mere skrøbelige, så de lettere bløder.

Du kan se en video af en kikkertundersøgelse af en livmoderhule med Mirena og tynde kar hér og én, hvor karrene er så tynde, at de bløder hér.

Som Du måske allerede har regnet ud, skyldes Dine tidlige blødninger på spiralen således ikke, at den ikke virker – Du kan sige, at den har virket alt for godt, altså tyndet slimhinden for kraftigt ud.

For at spiralen skal fungere optimalt, skal der være en balance mellem stimulationen af slimhinden – som skyldes påvirkning fra Dit eget østrogen – og hæmningen/udtyndingen – som forårsages af hormonet i spiralen.

Østrogen dannes i fedtvæv, så hvis Du er meget tynd, danner Du eventuelt så lidt østrogen, at slimhinden ikke bliver tilstrækkeligt stimuleret – hvilket medvirker til blødning.

Du kan også have trænet hårdt og tabt Dig, så kan Du også opleve at begynde at bløde på spiralen.

Og endelig kan Du i slutningen af 40’erne opleve blødning, fordi Dit eget østrogen er faldende.

I disse situationer hjælper det ikke at skifte spiralen!

Blødningerne kan på kort sigt fjernes ved at give Dig et mindre østrogentilskud i 1-3 måneder – nogle kvinder bruger kun plasteret under ferier.

På længere sigt kan det være nødvendigt for Dig at vælge en anden præventions- eller behandlingsform.

Hvis Du derimod er overvægtig – og danner meget østrogen selv – vil Du omvendt kunne opleve, at Du begynder at bløde igen efter et par års blødningsfrihed.

Disse blødninger kan skyldes det fald i hormonafgivelsen, som forekommer i spiralens sidste ”leveår”, hvor afgivelsen er halveret.

Dette fald er sjældent et problem for den normalvægtige kvinde, men for kraftige kvinder med stærk østrogenstimulation kan faldet i spiralhormon indebære, at spiralen ikke længere kan undertrykke slimhinden, som derfor vokser og bløder.