Behandlinger til jer, der er barnløse

Jeg tilbyder jer behandling, der naturligvis tager udgangspunkt i, hvorfor du ikke er blevet gravid.

Men som nævnt tidligere tager jeg også hensyn til, hvor I begge to mentalt befinder jer i processen frem mod at få hjælp til graviditet.

Endelig skal behandlingstilbuddet til jer – selvfølgelig – have faglig mening.

I det efterfølgende vil jeg kort gennemgå mine tilbud til jer – fordelt på årsager til barnløshed.

Den endelige og individuelle plan lægger vi som nævnt sammen.

Du har uregelmæssige ægløsninger og din mands sædkvalitet er normal
I nogle tilfælde består ”behandlingen” blot i, at jeg hjælper dig med at finde frem til, hvornår du har ægløsning. Det gør jeg ved at scanne dig nogle gange i de første par cyklusser, du går her.

Hvis jeg får mistanke om, at dine ægløsninger nogle gange springer helt over, kan scanningerne kombineres med, at du får en ægløsningssprøjte, når ægget (folliklen) på din æggestok er modent til at blive løsnet.

For kort og for lang tid til ægløsningen nedsætter begge chancerne for graviditet. Og udebliver ægløsningerne helt, bliver du naturligvis ikke gravid.

I alle tre situationer anbefaler jeg dig, at du får noget medicin, som får æg (follikler) på dine æggestokke til at vokse.

Medicinen, som du selv skal tage derhjemme som en indsprøjtning i maveskindet, består af nøjagtigt de samme hormoner, som din hjerne selv danner for at stimulere æggestokkene (FSH og LH).

Er du under 35 år, er målet, at du udvikler 1-2 æg (follikler) på hormonbehandlingen.

Er du over 35, kan det være fornuftigt at få 2-3 æg (follikler) til at modnes, da din chance for at blive gravid med ét barn dermed bliver større. Dette kan man regulere med den dosis hormon, du får.

Du kan læse om hormonstimulationen hér

Nogle par kan godt køre lidt sur i dette meget planlagte samvær.

Også fordi sexlivet allerede i månederne op til konsultationen hér måske mest har været styret af ægløsningstest – og ikke så meget af lyst.

Kommer I dérhen, kan vi aftale, at I vælger insemination for på den måde at få adskilt elskov og graviditetsforsøg.

Som en kvinde sagde til mig: ”det er så dejligt, at derhjemme kan vi elske for sjov, og så tager du dig af dét med graviditeten”.

Du har ødelagte/lukkede æggeledere, og din mands sædkvalitet er normal
Påvirkede æggeledere kan dække over flere ting.

Har du haft blindtarmsbetændelse, kan der komme sammenvoksninger omkring den højre æggeleder (som ligger lige op ad blindtarmen), som lukker for det yderste af æggelederen.

Aflukningen skyldes altså noget udefrakommende, så selve det indvendige af æggelederen – og hele den venstre – kan sagtens være helt normal.

I den situation anbefaler jeg, at du får en hormonbehandling, som sikrer, at du også får ægløsning fra den venstre æggestok.

Man kan i den situation også overveje at tilbyde dig en kikkertoperation (laparoskopi), hvor man åbner den lukkede højre æggeleder. Den foregår på Hillerød Hospital.

Hvis du tidligere har haft en chlamydiainfektion – også én, Du slet ikke har mærket til – kan der ske skade på den fine slimhinde med fimrehårene (Sådan bliver Du gravid) inde i æggelederne.

I den situation kan passageundersøgelsen godt være normal.

Hvis du har normal ægløsning og din mand har normal sædkvalitet, og du har haft mistanke til, at du kan have haft chlamydia, kan det blive nødvendigt for jer at overveje reagensglasbehandling.

Sådanne skader på æggelederne øger nemlig risikoen for, at en graviditet sætter sig fast dér i stedet for i livmoderhulen, altså bliver til en graviditet uden for livmoderen.

Her hos mig vil du blive tilbudt en scanning allerede, når du er 6 uger henne, så vi kan sikre os, at graviditeten sidder i livmoderhulen. Det samme tilbud får du, hvis du tidligere har fået fjernet en graviditet uden for livmoderen, da risikoen for gentagelse er forhøjet.

Er begge dine æggeledere lukkede – for eksempel efter en svær betændelse med chlamydia – kan du naturligvis ikke blive gravid uden hjælp. Ægget og sædcellerne kan jo så ikke møde hinanden.

Tidligere tilbød man kvinder i den situation operation, hvor man forsøgte at åbne og reparere på de lukkede og ødelagte æggeledere. Det kom der sjældent noget godt resultat ud af.

Det kræver nemlig meget stor kirurgisk ekspertise at udføre disse operationer ordentligt, og dén er der ikke længere nogen i Danmark, som har.

I dag tilbyder man derfor reagensglasbehandling (IVF) til kvinder i den situation.

Denne behandling kan du læse om hér, midt på siden ved Hormonbehandling under reagensglasbehandling.

Svært ødelagte æggeledere kan nogle gange indeholde væske; denne væske kan løbe ud i livmoderhulen.
I svære tilfælde kan væsken vise sig ved klart udflåd, men den største ulempe ved væsken er, at den simpelthen kan skylle et befrugtet æg ud af livmoderen, ligesom væsken ikke har en gunstig sammensætning for ægget.

Det er baggrunden for, at man tilbyder kvinder med ødelagte og væskefyldte æggeledere at få dem fjernet ved en kikkertoperation (laparoskopi), inden de skal have reagensglasbehandling (IVF).

Du har endometriose og Din mands sædkvalitet er normal
Som du kan læse i kapitlet om endometriose, kan endometriose ikke alene give cyster på æggestokkene og sammenvoksninger omkring æggelederne, men sygdommen påvirker også slimhindens evne til at tage imod et befrugtet æg.

Da den hormonbehandling, du skal have for at stimulere æggestokkene, også stimulerer endometriosen, er det vigtigt, at din endometriose er bragt så meget i ro som muligt, inden du begynder behandling for barnløshed.

Undertrykkelsen af endometriosen sker medicinsk og består i en tre måneder lang behandling med enten P-piller eller minipiller; i de allersværeste tilfælde med en indsprøjtning, som sætter dig kunstigt i overgangsalderen i de tre måneder.

Her skal du huske på, at hvis du af en eller anden grund ønsker en pause i din behandling for at blive gravid – og pausen kan blive længere end et par måneder – så anbefaler vi, at du genoptager behandlingen med P-piller eller minipiller.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med en operation for endometriosen, før du begynder på behandling for barnløshed.

For eksempel hvis der i dine æggestokke er endometriose-cyster, som er så store, at de forhindrer æggene (folliklerne) i at vokse frem. Men nye undersøgelser tyder på, at også kvinder, som har svær endometriose i tarmen, øger deres chancer for at blive gravide ved at få fjernet endometriosen først.

Ellers anbefaler man, at kvinder med endometriose får barn/børn, før de eventuelt bliver opereret.

Generelt opfordrer man kvinder, som har endometriose, til at vælge reagensglasbehandling med det samme.

Har du kun meget let endometriose eller er der kun mistanke om, at du kan have endometriose, men at vi ikke véd det med sikkerhed, er det fagligt forsvarligt, at I forsøger med hormonstimulation og eventuel insemination 2-4 gange for eksempel i ventetiden på reagensglasbehandling.

Som en sidebemærkning kan nævnes, at graviditet fungerer som en rigtig god undertrykkelse af endometriose. For at undgå, at sygdommen blusser op igen, når du har født, er det en rigtig god idé, at Du begynder på minipiller eller eventuelt en hormonspiral (link) umiddelbart efter fødslen.

På den måde forlænger du den undertrykkende effekt til næste gang, du gerne vil være gravid. Du kan bruge både minipiller og hormonspiral, selv om du ammer.

Din mand har let til moderat nedsat sædkvalitet, og du er helt normal
Dette er den situation, hvor inseminationsbehandling gør den allerstørste forskel i forhold til samleje derhjemme.

Hvis din mand ikke laver så mange sædceller, hvis de ikke bevæger sig så hurtigt fremad, som normalt, eller hvis de ikke lever helt så længe som sædvanligt, så kan det være en stor fordel at placere dem helt oppe i bunden af din livmoderhule dér, hvor æggelederne fører ud til æggestokkene.

Så skal de ikke igennem slimen i livmoderhalsen og op i livmoderhulen, men kan nøjes med at skulle bevæge sig de 6-8 cm gennem æggelederen ud til det løsnede æg.

Chancen for at blive gravid bliver endnu større, hvis du samtidigt får hormonstimulation af dine æggestokke. Faktisk fordobler du chancen ved at kombinere insemination med hormonstimulation.

Er der ikke noget galt med dig, vil denne kombination føre til en graviditetschance på 15-17% for hver cyklus, hvis Du er under 35 år; 10-12% hvis Du er 35-40 år.

Her skal Du huske på, at sandsynligheden for graviditet ved ”naturmetoden” hos et sundt og rask par på samme alder, ligger på 15-25%.

Nogle par bliver overvældede af at skulle gå lige fra sengen derhjemme og til både hormonbehandling og insemination. De vil gerne begynde lidt stille og først forsøge med insemination alene.

Dette kan godt lade sig gøre i 2-3 cyklusser, men er du så ikke blevet gravid dér, vil jeg anbefale dig, at I supplerer inseminationen med en mild hormonbehandling.

Din mands sædkvalitet er svært nedsat, og du er helt normal
Jo lavere antal sædceller du bliver insemineret med, jo mindre er chancen for, at du bliver gravid.

Ligger antallet under 2 millioner sædceller i en prøve, så er chancen for at blive gravid mindre end 1%; altså under 1 graviditet for hver 100 inseminationsbehandlinger.

I den situation er din chance langt større ved reagensglasbehandling (IVF) eventuelt kombineret med mikroinsemination (hvor man putter sædcellen ind i ægget).

Er der slet ikke nogen sædceller i din mands sædprøve, men véd vi fra vores undersøgelser, at hans testikler fungerer normalt (se Hvad viser undersøgelserne – og hvad så? I afsnittet Om manden), så er der mulighed for, at man kan hente sædcellerne i bitestiklerne (se Tegning i afsnittet Om manden) og så putte dem ind i de æg, som er blevet taget ud fra dine æggestokke.

I sjældne tilfælde skyldes manglende produktion af sædceller, at mandens hjerne ikke danner de hormoner, som skal stimulere testiklerne til at danne sædceller. Dette kan der rettes op på ved at give indsprøjtninger med fuldstændigt de samme hormoner, som du får under en hormonstimulation af æggestokkene.

I den situation, hvor der slet ikke er sædceller eller kun få og ikke særligt gode, vælger nogle par at blive gravide ved insemination med sæd fra en donor (læs hér).

Har I ikke barn sammen og vælger reagensglasbehandling, vil I blive henvist til behandling på fertilitetsklinik på et af regionens sygehuse.

Hvis I har barn sammen, vil ægudtagningen og mikroinseminationen skulle foregå på en privat fertilitetsklinik – men hormonstimulationen kan sagtens foregå her hos mig.

Du er ikke blevet gravid efter 4-6 inseminationsbehandlinger
Al videnskab viser, at chancerne for, at du bliver gravid ved insemination er meget små, hvis du ikke er blevet gravid ved 6 inseminationsbehandlinger med samtidig hormonstimulation.

Så er du ikke blevet gravid efter 4 hormon- og inseminationsbehandlinger, er det en god idé, at I begynder at overveje reagensglasbehandling (IVF).

Særligt, hvis I ønsker behandling i det offentlige sygehusvæsen, hvor ventetiderne på f.eks. Herlev og Rigshospitalet for tiden er oppe på næsten et år (oktober 2017).

I den situation plejer jeg at aftale henvisning, hvis du ikke er blevet gravid efter 4 behandlinger, således at I optjener anciennitet på ventelisten, mens I gennemgår de sidste to inseminationsbehandlinger.

Graferne i dette kapitel er taget fra rapport fra Vidensrådet om ”Forebyggelse af nedsat frugtbarhed”, som du kan læse hér