Om at være i behandling for barnløshed

Barnløshed medfører ofte stærke følelsesmæssige reaktioner som sorg, vrede og fortvivlelse, og I kan opleve, at jeres parforhold bliver sat på en hård prøve.

Men det modsatte kan også være tilfældet: at barnløsheden bringer jer tættere på hinanden og faktisk styrker jeres parforhold.

Det er vigtigt at vide, at der er forskel på, hvorledes mænd og kvinder reagerer på den udeblevne graviditet.

Kvinder reagerer oftere med nedtrykthed og angst end mænd gør; det har vist sig, at kvinders stressniveau især stiger, når de nærmer sig tidspunktet, hvor de skal have svar på graviditetstesten.

Så hvis du nogle gange synes, at din mand ikke er lige så påvirket af det stressende forløb, som du er, er det sikkert rigtigt. Men du skal huske på, at det ikke er noget specielt for ham – sådan er langt de fleste mænd.

Undersøgelser viser, at man som par bedst kommer igennem et forløb med behandling, hvis man ud over sin kæreste også er i stand til at tale med andre mennesker om det.

Ofte har man ikke lyst til at ”skilte” med, at man er i behandling – men hvis I kan tale med nogle få, nære venner eller familiemedlemmer om det, vil det gavne jeres indbyrdes forhold.