Vores første møde

Når I kommer her, er det naturligvis, fordi I ønsker jer barn – og ikke er blevet gravide ved ”naturmetoden” derhjemme.

Men der er stor forskel på, hvad det er for tanker og forestillinger, par har om den hjælp, de gerne vil have af mig.

Nogle kommer med ønsket om blot at blive undersøgt; er der så ikke noget umiddelbart galt, vil de gerne fortsætte med at forsøge derhjemme.

Andre par er parat til at begynde behandling med det samme.

Det er derfor vigtigt, at jeg allerede fra begyndelsen finder ud af, hvem lige netop I er – og hvad lige netop I har af ønsker og forventninger til den hjælp, jeg kan give jer.

Det er baggrunden for, at jeg afsætter en hel time til jeres første konsultation.

Som I kan se, skriver jeg ”vi” og ”jer”.

For selvom min mangeårige erfaring viser, at det ofte er kvinden, som har taget initiativet til henvisningen til os, så er dét at få et barn det største, to mennesker nogensinde gør sammen. Og her er det vigtigt, at I begynder forløbet hos mig med samme udgangspunkt.

Når jeg står fast på, at din mand eller partner også skal være med ved den første samtale, er det først og fremmest fordi jeg gerne vil lære jer begge at kende.

Det er ikke altid, at forestillingerne om, hvad min hjælp skal bestå i, er den samme hos kvinden og manden.
Og i den situation er det afgørende, at jeg har sat mig ind i, hvad jeres ønsker er hver især, så jeg kan sikre mig, at vi hele tiden bevæger os fremad på en måde og i et tempo, I begge to kan være med til.

Hvis man ikke er opmærksom, kan der let og ubevidst ske dét, at det meste af kontakten mellem mig og parret går gennem kvinden, så manden føler sig skubbet til side og i værste fald hægtet af.

Dérfor er det afgørende for mig fra begyndelsen at få skabt en god kontakt til jer begge.

Vores første samtale begynder med, at I med jeres egne ord fortæller jeres historie og om jeres forløb indtil nu.

På det praktiske plan skal jeg have fundet ud af hvilke prøver, I har fået taget, før I kom her, finde ud af, om der er nogle, som mangler og få planlagt de undersøgelser af jer begge, som forhåbentligt skal give os svar på, hvorfor I ikke ”bare” er blevet gravide derhjemme.

Allerede ved vores første samtale kan jeg få et fingerpeg om mulige årsager til, at graviditeten udebliver.

Så derfor runder vi samtalen af med at lægge en foreløbig plan for, hvad der skal ske, når prøve- og undersøgelsesresultaterne foreligger.