Vores første møde

Når I kommer her, er det naturligvis, fordi I ønsker Jer barn – og ikke er blevet gravide ved “naturmetoden” derhjemme.

Men der er stor forskel på, hvad det er for tanker og forestillinger, par har om den hjælp, de gerne vil have af mig.

Flere af de par, som jeg møder, har kun taget de første usikre skridt i retning af at søge hjælp, er i vildrede med, hvad det ér, de går ind til ved at komme hér, finder det grænseoverskridende at skulle tale med en fremmed om deres seksualliv, og tanken om, at de behøver hjælp til at blive forældre, er kun lige begyndt at modnes hos dem.

De kommer først og fremmest for at finde ud af, om det er noget galt, en forklaring på, hvorfor hun ikke bliver gravid.

Hvis jeg allerede ved det første møde med dette par begynder at tale om hormonbehandling og insemination, ja så er de for længst skræmt bort, og jeg ser dem sandsynligvis ikke igen.

Omvendt kommer der også par, som er fuldt afklarede med, at nu vil de være gravide, og de vil have dén behandling, som skal til, også selv om det indebærer reagensglasbehandling eller donorinsemination.

Begynder jeg at tale med sådanne to om tålmodighed og ”begynde stille” og ”lad os nu lige se tiden lidt an”, er de også ude af døren og finder en klinik, hvor behandlingstempoet passer til deres forventninger.

Så ved den første samtale går jeg meget op i at finde ud af, hvad lige netop I har af forventninger til omfanget af og tempoet i undersøgelser og eventuelle behandlinger.
Det er baggrunden for, at jeg afsætter 45 min til Jeres første konsultation.

Som I kan se, skriver jeg ”vi” og ”jer”.

For selvom min mangeårige erfaring viser, at det ofte er kvinden, som har taget initiativet til henvisningen til os, så er dét at få et barn det største, to mennesker nogensinde gør sammen.

Og her er det vigtigt, at I begynder forløbet hos mig med samme udgangspunkt.

Når jeg står fast på, at Din mand eller partner også skal være med ved den første samtale, er det først og fremmest, fordi jeg gerne vil lære Jer begge at kende.
Det er ikke altid, at forestillingerne om, hvad min hjælp skal bestå i, er den samme hos Jer begge.
Og i den situation er det afgørende, at jeg har sat mig ind i, hvad Jeres ønsker er hver især, så jeg kan sikre mig, at vi hele tiden bevæger os fremad på en måde og i et tempo, I begge to kan være med til.

Hvis man ikke er opmærksom, kan der let og ubevidst ske dét, at det meste af kontakten mellem mig og parret går gennem kvinden, så manden føler sig skubbet til side og i værste fald hægtet af.
Dérfor er det afgørende for mig fra begyndelsen at få skabt en god kontakt til Jer begge.

Vores første samtale begynder med, at I med Jeres egne ord fortæller Jeres historie og om Jeres forløb indtil nu.
På det praktiske plan skal jeg have fundet ud af hvilke prøver, I har fået taget, før I kom her, finde ud af, om der er nogle, som mangler og få planlagt de undersøgelser af Jer begge, som forhåbentligt skal give os svar på, hvorfor I ikke ”bare” er blevet gravide derhjemme.

Allerede ved vores første samtale kan jeg få et fingerpeg om mulige årsager til, at graviditeten udebliver.

Så derfor runder vi samtalen af med at lægge en foreløbig plan for, hvad der skal ske, når prøve- og undersøgelsesresultaterne foreligger.