Hvad skal I betale for

Medicin
I skal betale al medicin selv.

Men – Sygesikringen giver tilskud efter de almindelige regler.

Og der er indført et loft for, hvor meget I kan komme til at betale selv, et såkaldt fast årligt egenbetalingsloft på udgifter til tilskudsberettiget medicin.

Egenbetalingsloftet udgør 3.880 kr. årligt.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, yder den også tilskud afhængigt af hvilken gruppe, du er medlem af.

Undersøgelser og behandlinger
Har I fået henvisninger fra jeres egen læge, betaler Sygesikringen for undersøgelser og behandlinger her.

Med én undtagelse: Sygesikringen betaler ikke for reagensglasbehandlinger her hos mig.
Heller ikke, selv om I opfylder kravene til at få behandling i offentligt regi. Og selv om der her i 2018 er 1 – 1½ års ventetid på at komme i IVF-behandling i Region Hovedstaden.

Hvor mange børn kan I få hjælp til?
I dette spørgsmål har Region Hovedstaden haft meget vanskeligt ved at finde sine egne ben. Så reglerne er blevet lavet om flere gange de sidste år.

Lige nu – februar 2018 – er reglerne sådan, at Sygesikringen betaler for undersøgelser og inseminationsbehandlinger uden hensyn til, hvor mange børn I har i forvejen.
I kan således få hjælp til både tre og fire børn – hvis det er dét, I måtte ønske.

Med hensyn til reagensglasbehandling (IVF) er reglerne anderledes – men meget klare.
Sygesikringen betaler ikke for hverken undersøgelser eller behandling, såfremt I har behov for IVF-behandling for at få barn nummer to (eller tre).

I den situation skal I betale selv.

Priserne på medicin ændrer sig hele tiden, men jeg vil altid ved vores første møde kunne give jer et overslag over, hvad I skal forvente af udgifter i et behandlingsforløb her hos mig.