Vævsprøver fra livmoderhalsen Patientinformation

Formål med denne information

At informere Dig om formålet med og procedure ved vævsprøvetagningen, det normale efter­forløb samt mulige komplikationer, således at Du på et informeret grundlag kan give Dit sam­tykke til undersøgelsen.

Formål med undersøgelsen

At få klarlagt, om der er forstadier til kræft på livmoderhalsen.

Tidspunkt for undersøgelsen

Der kan ikke tages vævsprøver fra Din livmoderhals, såfremt Du bløder/har menstruation.

Risiko for komplikationer (blødning) er mindst, såfremt Du får taget prøverne lige efter en blødning/menstruation.

Hvis Du tager P-piller, kan prøverne tages på hvilket som helst tidspunkt, mens Du tager pillerne (ikke i pausen – som Du bare kan springe over, såfremt dét passer Dig bedst).

Hvordan foregår undersøgelsen

Instrument af afrundet plastik indføres i Din skede, således at dén del af livmoderhal­sen, som befinder sig i skeden, bliver synlig.

Livmoderhalsen tørres af med en gazetampon.

Herefter lægger jeg lokalbedøvelse i dé områder af livmoderhalsen, hvorfra jeg skal tage prøverne. Lokalbedøvelsen består af 5-8 ml Citanest®, som lægges meget langsomt i den nederste del af livmoderhalsen. Den lægges langsomt, for så mærker Du stort set ikke til, at Du får den lagt.

Det tager 5 – 7 minutter, før lokalbedøvelsen er effektiv.

Når lokalbedøvelsen virker, som den skal, skrabes der væv ud fra livmoderhalskanalen og til sidst tager jeg 3-4 vævsprøver fra de bedøvede områder af Din livmoderhals. Vævsprøverne er på størrelse med halvdelen af svovlet på en almindelig tændstik.

Bløder det fra vævsprøvestederne, lukker jeg de små blodkar med en lille svitser. I sjældne tilfælde oplægges der en blødningshæmmende tampon.

Fiskeolie øger risikoen for blødning, så for at mindske risikoen for blødning må Du ikke tage fiskeolie i dagene op til undersøgelsen.

Tager Du blodfortyndende medicin, bedes Du oplyse om dette, når Du bestiller tid, så vi på forhånd kan aftale, om det er nødvendigt, at Du holder pause op til prøvetagningen.

Bivirkninger ved vævsprøvetagning

Nogle kvinder oplever lette smerter i forbindelse med, at lokalbedøvelsen lægges, svarende til en score på 1-2 ud af 10.

Skrabeprøven fra livmoderhalskanalen mærker Du ikke noget til – men nogle kvinder synes, at fornemmelsen er ”underlig”, men aldrig forbundet med smerter.

Selvom der ikke er blødning fra livmoderhalsen ved afslutningen af undersøgelsen hér i Klinikken, kan der i meget sjældne tilfælde forekomme blødning det første døgn efter undersøgelsen – hvis for eksempel ét af de små sår springer op.

Bløder Du mere end svarende til en menstruation, skal Du enten kontakte Klinikken hér eller,  uden for vores åbningstid, nærmeste skadestue eller sygehus med gynækologisk afdeling:

Hillerød Hospital, indgang 04, indkørsel Bakkedraget, 4829 5965

Herlev Hospital, afdeling 53C1, indkørsel Herlev Ringvej, telefon 3868 3868 (omstillingen)

Hvidovre Hospital, afsnit 536, indkørsel Kettegård Allé, telefon 3862 2557

Roskilde Sygehus, indgang 14, indkørsel Køgevej telefon 4732 3400 (omstillingen).

Du får ikke ondt, når lokalbedøvelsen holder op med at virke.

Ti-tolv dage efter, at der er taget vævsprøver, falder de små sår på livmoderhalsen af – ligesom de gør fra sår, Du har haft på huden. I dén forbindelse kan der komme en mindre blødning, som hurtigt ophører igen.

Derudover er der ikke bivirkninger ved vævsprøvetagning.

Forholdsregler efter vævsprøvetagning

Der er intet til hinder for, at Du kører bil eller tager på arbejde efter undersøgelsen.

For at de små sår, der er kommet på livmoderhalsen efter vævsprøvetagningen, kan få fred til at hele og ikke springe op og bløde, anbefaler vi Dig, at Du i 7-10 dage efter prøvetagningen undlader samleje i skeden, brug af tampon, cykling (inklusive spinning), ridning og svømning i klor- eller ferskvand. Sidstnævnte for at undgå infektion; der er ikke noget til hinder for, at Du bader i saltvand.

Svar på vævsprøverne

Dén tid, Patologisk Institut på Hvidovre Hospital bruger på at undersøge Dine vævsprøver, kan svinge noget, fra fem til ti dage (juni 2017). Lang svartid er ikke nødvendigvis udtryk for, at der er noget galt, blot at der er kø hos dém, der skal undersøge prøverne.

Er der ved min undersøgelse fundet mistanke om noget ondartet, vil undersøgelsen på Patologisk Institut blive behandlet som en hastesag, således at der kan foreligge svar indenfor tre hverdage.

Undersøgelsesresultatet bliver sendt elektronisk hér til Klinikken. Indenfor tre hverdage, fra jeg modtager resultatet hér, får Du svar enten via E-mailkonsultationen eller, såfremt Du ikke har adgang til denne, i et brev.

I ferieperioder kan det forekomme, at Du skal have svaret på prøven fra Din egen læge. Alternativt kan vi, såfremt der ingen tegn på forandringer er at se ved min undersøgelse, aftale, at Du får svaret, når jeg vender tilbage fra ferie.

Mit svar vil også indeholde oplysning om hvilken behandling, Du eventuelt anbefales at få, eller hvornår Du bør kontrolleres igen.

Har der ved vævsprøvetagningen været mistanke om egentlig kræft, kommer Du naturligvis til personlig samtale om svaret hér. Da er det en god idé, at Du tager Din mand, kæreste eller anden nær pårørende med til samtalen.

Konsekvenser af resultatet af undersøgelsen af vævsprøverne:

I udgangspunktet behandles lette forstadier ikke, men kontrolleres blot med prøver hvert halve eller hele år (se boksen nedenfor). Dette har baggrund i, at denne type forstadier ofte klares af Dit immunforsvar uden yderligere behandling. Det er således kun hos 4 % (hos 4 ud af hundrede) af kvinder med lette-moderate forstadier, at disse udvikler sig videre til svære forstadier.

Moderate forstadier behandles ikke hos kvinder, som ønsker flere børn, da det har vist sig, at en kegleoperation fordobler risikoen for for tidlig fødsel (fra 3 til 6%) i en efterfølgende graviditet. Hos denne gruppe kvinder kontrolleres forandringerne hver 4. – 6.måned.

I udgangspunktet tilbydes kegleoperation således kun til kvinder med svære eller meget svære forstadier.

Har Du fået dé børn, Du ønsker, tilbydes Du dog også kegleoperation ved moderate forstadier.

Skal Du have lavet kegleoperation, vil Du modtage en skriftlig vejledning om, hvorledes dén foregår.

Har der været atypiske celler fra livmoderhalskanalen (den ikke-synlige del af livmoderhal­sen) og findes der ikke nogen forklaring ved vævsprøvetagningen fra Din livmoderhals, kan det være nødvendigt at udføre en kikkertundersøgelse af livmoderhulen og tage en prøve fra slimhinden længere oppe i livmoderen. Dén foregår også i en god lokalbedøvelse.

Fremtidige kontroller:

Det er vigtigt at understrege, at Du selv er ansvarlig for at bestille tid og komme til dé fremti­dige kontrolundersøgelser, Du bliver anbefalet hérfra eller fra Din egen læge