Vejledning til dig, som skal have fjernet slimhinde i livmoderhulen (Novasure)

 

Formål med denne information

At informere Dig om formålet med og procedure ved slimhindefjernelse, det normale efter­forløb samt mulige komplikationer, således at Du på et informeret grundlag kan give Dit sam­tykke til behandlingen.

Formål med behandlingen

Fjernelse af livmoderslimhinden har til formål hos Dig, som ikke ønsker flere børn, at reducere kraftige menstruationsblødninger til et minimum samtidigt med, at livmoderen bevares, og æggestokkenes hormonproduktion ikke påvirkes.

Tidspunkt for behandlingen

Der kan ikke foretages slimhindefjernelse, såfremt Du bløder kraftig (som en menstruation). Lille blødning som på slutningen af en menstruation forhindrer ikke behandling.

For at behandlingen skal blive så effektiv som muligt, skal den udføres, når Du er lige omkring slutningen på Din menstruation.

Forberedelse til slimhindefjernelse

Umiddelbart efter slimhindefjernelsen er livmoderens immunforsvar nedsat, hvorfor bakterier, som ellers ikke giver anledning til betændelse, kan trænge ind i livmodervæggen og give anledning til infektion.

For at undgå sådan betændelse, anbefaler jeg, at Du forebyggende tager antibiotika (Keflex®) i forbindelse med behandlingen. Har Du tidligere reageret med overfølsomhed på Keflex®, skal Du gøre os opmærksom herpå, således at Du kan få ordineret et andet præparat. Du skal tage Keflex 500 mg tre gange dagligt begyndende 12 timer før behandlingen og fem døgn i alt.

Den smerteforebyggende behandling skal Du tage som følger:

To timer før behandling: 600 mg (1 tablet) Ibuprofen og 1000 mg Panodil® (2 tabletter)

Fire timer efter behandling: 600 mg (1 tablet) Ibuprofen og 2 tabletter Kodipar. Sidstnævnte er en blanding af Panodil og Kodein, som giver Dig nummeret bedre smertedækning, når lokalbedøvelsen holder op med at virke. Kodipar®-tabletterne får Du udleveret hér, når behandlingen er overstået.

Ti timer efter behandling: 600 mg Ibuprofen® (1 tablet) og 2 tabletter Kodipar eller 1000 mg Panodil® (2 tabletter).

Kan Du ikke tåle gigtmedicin – for eksempel fordi Du har eller har haft mavesår eller sure opstød (reflux) – skal Du blot undlade Ibuprofen og nøjes med at tage Panodil’erne.

Den højest anbefalede dosis er for Ibuprofen 2400 mg (4 tabletter) i døgnet. Du anbefales ikke at tage mere Ibuprofen end ovenfor beskrevet.

Den højest anbefalede Panodil®-dosis er 4 gram (4000 mg = 8 tabletter) i døgnet.

Tager Du blodfortyndende medicin, bedes Du oplyse om dette, når Du bestiller tid, så vi på forhånd kan aftale, om det er nødvendigt, at Du holder pause op til prøvetagningen. Hvis Du tager Hjertemagnyl® (acetylsalicylsyre) eller fiskeolie (som også virker blodfortyndende), skal Du holde pause med disse i 7 dage før behandlingen.

Hvis Du tager Hjertemagnyl® (acetylsalicylsyre) eller fiskeolie (som også virker blodfortyndende), skal Du holde pause med disse i 7 dage før behandlingen.

Du må ikke faste inden behandlingen, da et lavt blodsukker øger risikoen for kvalme og utilpashed. En normal morgenmad eller frokost er en rigtig god idé.

Lokalbedøvelsen

Jeg begynder med at lave en ultralydsscanning, hvorved livmoderens størrelse, lejring og udseende kan fastlægges.

Herefter lægger jeg lokalbedøvelse omkring Din livmoderhals. Jeg anvender et præparat, som hedder Ropivacain, som virker i 4 – 6 timer. Der anvendes i alt 80 mg Ropivacain; til sammenligning kan nævnes, at den maksimale dosis er 300 mg. Så dén dosis, Du får, ligger langt under grænsen for største dosis.

Nogle kvinder mærker stikkene fra nålen som kortvarige jag, men selve anlæggelsen af lokalbedøvelsen (indsprøjtningen) mærkes meget sjældent.

Efter denne bedøvelse er lagt, skal der gå 10 minutter, før den virker – i disse 10 minutter vil der ikke ske yderligere med Dig.

Når de 10 minutter er gået, fører jeg en kikkert op i livmoderhulen.

Ud over at se Din livmoderhule efter en sidste gang inden behandlingen, lægger jeg via kikkerten lokalbedøvelse i bunden af Din livmoderhule, da denne del af livmoderen ikke kan nås med lokalbedøvelsen via skeden. Som lokalbedøvelse hér anvendes Scandonest 150 mg, hvor den maksimale anbefalede dosis er 400 mg. Denne bedøvelse skal blot have nogle minutter til at virke.

For at jeg kan overskue livmoderhulen, skal den fyldes med lidt saltvand; dette foregår ved et meget lavt tryk, således at de fleste kvinder ikke mærker noget til saltvandet, måske en let menstruationsmurren – ikke egentlige smerter.

Selve slimhindefjernelsen

Dernæst føres dén spatel (Novasure®) med guldnetværket, som skal fjerne slimhinden, op i livmoderhulen. Anlægget udfører en række kontroller af, at spatlen ligger, hvor den skal. Disse kontroller vil Du opleve som bip-lyde fra anlægget. Efter disse kontroller er overstået, udføres den egentlige slimhindefjernelse, som varer 60 – 90 sekunder.

Alle dé kvinder, som har fået foretaget slimhindefjernelse i min klinik, er blevet bedt om at gradere deres smerte under den aktive behandling. På en skala fra 0 til 10 – hvor 10 er den værst tænkelige smerte – har kvinderne i gennemsnit scoret 1; syv ud af ti kvinder scorer 0.

Når behandlingen er slut, fjernes Novasure®-spatlen, og der foretages endnu en kikkertundersøgelse af Din livmoderhule. Dels for at jeg kan se, at behandlingen er effektiv (har fået al slimhinde med) dels for at kunne dokumentere, at der ikke er sket skade på livmoderen.

Endelig bliver Du scannet en sidste gang, hvorefter behandlingen er overstået.

Umiddelbare følger efter livmoderslimhindefjernelse

Der er i USA rapporteret om tilfælde, hvor guldnetværket har lavet hul i livmoderhulen og lavet skade på tarm i bughulen. I alle tilfælde havde behandleren overtrådt sikkerhedsbestemmelserne.

Videnskabelige undersøgelser fra blandt Aberdeen i Skotland har vist, at ved behandlinger, hvor livmoderhulen, som i min klinik, ses efter med kikkert både før og efter slimhinden er fjernet, er der ikke forekommet skader.

Der er ikke ved nogen af de over 600 behandlinger, jeg har udført de sidste godt 18 år, forekommet skader på livmoder eller andre organer.

Du vil kunne opleve menstruationsmurren igen, når lokalbedøvelsen ophører efter 4 – 6 timer. Det er dérfor, at det er vigtigt at Du fortsætter med de smertestillende tabletter det første døgn efter behandlingen.

Bløder Du mere end svarende til en menstruation, får Du mere ondt end Du tidligere har haft i forbindelse med menstruation og/eller får Du feber og ildelugtende udflåd, kan Du den første aften og nat efter behandlingen kontakte mig på dét mobiltelefonnummer, som Du har fået udleveret i forbindelse med behandlingen.

Får Du problemer senere skal Du enten kontakte Klinikken eller uden for dennes åbningstid nærmeste skadestue eller sygehus med gynækologisk afdeling:

Hillerød Hospital, indgang 04, indkørsel Bakkedraget, telefon 4829 5965

Herlev Hospital, afdeling 53C1, indkørsel Herlev Ringvej, telefon 3868 3868 (omstillingen)

Hvidovre Hospital, afsnit 536, indkørsel Kettegård Allé, telefon 3862 2557

Roskilde Sygehus, indgang 14, indkørsel Køgevej telefon 4732 3400 (omstillingen).

Selv om Du har haft det godt de første 4-7 dage efter slimhindefjernelsen, skal Du kontakte Klinikken eller skadestue, såfremt Du begynder at få smerter og/eller feber derefter.

Langsigtede følger af slimhindefjernelsen

Da det alene er slimhinden i livmoderhulen – dén, som Du bløder fra – der fjernes, medfører behandlingen ikke risiko for tørhed af slimhinderne i skeden.

Den lokale fjernelse af slimhinden i livmoderhulen påvirker på ingen måde æggestokkene.

Der er således ikke risiko for hormonforstyrrelser: Dine ægløsninger, humørsvingninger, lyst til elskov fortsætter som før behandlingen – og overgangsalderen kommer, hvor den hele tiden ville være dukket op. Man kan sige, at Du er Dig selv minus blødning.

Fjernelse af slimhinden i livmoderhulen betyder, at Du ikke længere kan gennemføre en normal graviditet – men behandlingen kan ikke gøre det ud for en sterilisation.

Er Du eller Din mand steriliseret, er dette naturligvis ikke noget problem.

I modsat fald anbefaler jeg, at Du anvender minipillen Cerazette®, som giver Dig en sikker prævention uden risiko for blodpropper. Du kan også vælge en kobberspiral eller en P-stav efter behandlingen, såfremt det vil passe Dig bedre. P-stav indebærer heller ikke risiko for blodprop, øger ikke risikoen for brystkræft og holder i 5 år.

Kvinder, som har fået foretaget en korrekt udført Novasure®-behandling i 48-års alderen eller senere, har en i praksis ikke-eksisterende risiko for at blive gravid, selv om hun ikke benytter prævention.  

Forholdsregler efter slimhindefjernelse

Der er intet til hinder for, at Du kører bil umiddelbart efter slimhindefjernelsen.

Hvis Du plejer at blive svimmel eller utilpas af lokalbedøvelse, for eksempel hos tandlægen, er det en god idé, at Du har én i baghånden til at hente Dig.

For at undgå betændelse anbefaler vi Dig, at Din mand i en måned efter operationen anvender kondom ved samleje, samt at Du undgå karbad og svømning i klor- eller ferskvand; Du må gerne bade i saltvand.

Svar på den mikroskopiske undersøgelse

Sundhedsstyrelsen kræver, at der inden slimhindefjernelsen – men efter lokalbedøvelsen virker, som den skal! – tages en prøve fra slimhinden i Din livmoderhule. Denne prøve sendes til Patologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, hvor den bliver undersøgt i mikroskop. Dette for at undgå, at man overserr forandringer i livmoderslimhinden, som er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje ved kikkertundersøgelsen.

Vi har endnu ikke i næsten 20 år været ude for, at sådanne prøver viste noget mistænkeligt.

Du vil herefter få svar på undersøgelsen enten på E-mailkonsultationen, i Din E-boks eller, hvis Du ikke har adgang til denne, i et almindeligt brev.

I ferieperioder kan det forekomme, at Du skal have svaret på prøven fra Din egen læge. Alternativt kan vi, såfremt der ingen tegn på forandringer er at se ved kikkertundersøgelsen, aftale, at Du får svaret, når jeg vender tilbage fra ferie.

Fremtidige kontroller

Du anbefales en kontrol tre måneder efter slimhindefjernelsen, hvor Du vil blive scannet og eventuelt få foretaget den samme minikikkertundersøgelse, som Du fik gjort forud for slimhindefjernelsen.

Derudover vil Du blive tilbudt en kontrol efter 1 år.

Dérefter vil fremtidige kontroller afhænge af, hvorledes det går med blødningerne.

Det er vigtigt at understrege, at Du selv er ansvarlig for at bestille tid og komme til dé fremti­dige kontrolundersøgelser, Du bliver anbefalet hérfra eller fra Din egen læge.

Hvis der er noget, Du ikke forstår

Har Du efter at have læst denne vejledning spørgsmål, som Du ikke har fået svar på, er Du velkommen til at kontakte mig på E-mailkonsultationen eller ringe til Klinikkens sekretær.

Opdateret juni 2017