Vejledning til dig, som skal have lavet kegleoperation

Information til Dig, som skal have lavet

Kegleoperation.

Det efterfølgende er en orientering til Dig, som skal have gjort kegleoperation på grund af celleforandringer/forstadier på livmoderhalsen.

Det er vigtigt, at Du læser hele orienteringen igennem, inden Du kommer til behandlingen.

Hvis Du efter gennemlæsningen har spørgsmål, så skriv dem ned, så Du er sikker på at få svar på dem, når vi sammen gennemgår oplysningerne dén dag, Du kommer til kegleoperationen.

Hvor det er relevant – hvis Du for eksempel vil kunne læse artikler på Internettet, hvor der bliver brugt fagudtryk – har jeg anført de meste brugte fagudtryk i parentes.

Hvorfor udføres kegleoperation?

Hensigten med kegleoperation er at fjerne forstadier til kræft, som, hvis de ikke bliver behandlet, med tiden kan udvikle sig til kræft i livmoderhalsen.

Hvem anbefales kegleoperation?

Har Du fået taget vævsprøver (biopsier) fra livmoderhalsen og er der fundet svære eller meget svære forstadier (svær dysplasi eller carcinoma in situ) eller helt overfladisk kræft, tilbydes Du i udgangspunktet en kegleoperation.

Derudover anbefales kegleoperation til kvinder, som har født børn til terminen (i graviditetsuge 38 og senere), og hos hvem der er fundet moderate forstadier (moderat dysplasi).  Som tommelfingerregel siger man, at denne gruppe er kvinder over 35 år.

Kegleoperation tilbydes også til kvinder under 35 år, som enten ikke har født børn, eller som har født for tidligt, såfremt der på vævsprøver fra livmoderhalsen bliver ved med at være moderate celleforandringer gennem mere end 1½ år.

Endelig tilbydes kegleoperation til kvinder, som ikke ønsker flere børn og hos hvem der på gentagne celleprøver (smears) eller vævsprøver fra livmoderhalsen findes celleforandringer, som undersøgerne ikke sikkert kan udelukke er behandlingskrævende forstadier.

Hvor meget væv bliver der fjernet ved en kegleoperation?

På den ene side er det hensigten at fjerne alle forstadierne ved én kegleoperation.

På den anden side er gynækologer de sidste år blevet opmærksomme på, at kvinder, som får fjernet høje kegler, kan risikere at føde for tidligt i en senere graviditet (se nedenfor).

Af dén grund er det Klinikkens politik, at der hos Dig, som ikke har født før eller tidligere har født for tidligt, ikke fjernes vævskegler på mere end 10 – 12 mm i højden – med mindre der gør sig helt særlige forhold gældende, som vi naturligvis drøfter inden behandlingen.

Da dét sted på livmoderhalsen, hvor forstadierne hyppigst sidder, med alderen rykker længere og længere op i livmoderhalskanalen (i retning mod livmoderhulen), kan det hos kvinder, som er 35 år og dérover, hos kvinder, som har født til tiden tidligere, og hos kvinder, hvor vævsprøverne har vist, at forstadierne sidder et stykke oppe i livmoderhalskanalen, være hensigtsmæssigt at fjerne en kegle med en højde på helt op til 15-17 mm.

Helt overordnet fjerner vi ikke mere væv, end højst nødvendigt – uanset om Du har født eller ej. Dette for at begrænse risikoen for blødning efter kegleoperationen (se nedenfor).

Har kegleoperation betydning for Din evne til senere at blive gravid?

Der er ingen videnskabelig dokumentation for, at dén kegleoperationsmetode, som benyttes hér i Klinikken, har nogen som helst negativ indflydelse på Din evne til senere at blive gravid.

Har kegleoperation betydning for gennemførelsen af en normal graviditet senere?

En stor undersøgelse af dette spørgsmål fra Universitetshospitalet i Århus har ligesom andre internationale undersøgelser vist, at kvinder, som ikke tidligere har født, og som får fjernet en kegle med en højde på 12 mm og derover, har øget risiko for i en efterfølgende graviditet at føde for tidligt. Og jo højere kegle, jo højere risiko.

Sådanne resultater er baggrunden for, at vi hér i Klinikken, som nævnt ovenfor, tilstræber kun at fjerne lave kegler hos Dig, som enten ikke har født tidligere eller som har født for tidligt.

Ud fra disse resultater og en efterfølgende risikovurdering har man på Universitetshospitalet i Århus besluttet at tilbyde en scanning af livmoderhalsen hos alle gravide, som tidligere har fået foretaget 2 kegleoperationer.

På Hillerød Hospital har man udvidet dette tilbud til alle gravide, som tidligere har fået lavet kegleoperation; uanset at de kun har fået foretaget én kegleoperation og uanset, hvor høj eller lav den fjernede kegle har været. Der er således blot tale om, at man på Hillerød Hospital har valgt at gå frem efter ”forsigtighedsprincippet”, og Du skal således ikke være bekymret over tilbuddet om scanning, såfremt Du har fået fjernet én lav kegle.

Er der alternativer til kegleoperation?

Tidligere frøs man celleforandringer (kryobehandling). Man har helt forladt denne behandling i Danmark, da den har vist sig at kunne skjule tilbageværende celleforandringer, som så ikke har kunnet opdages med celleprøver efter behandlingen.

Enkelte kvinder vælger at nøjes med at få celleforandringer, som ellers ville blive behandlet med kegleoperation, kontrolleret. I så tilfælde der, afhængigt af sværhedsgraden, tages celle- eller vævsprøver hver 3. – 6.måned.

På hvilket tidspunkt i cyklus udføres kegleoperation?

Risikoen for blødning efter en kegleoperation er størst, når blodtilførslen til livmoderhalsen er på sit højeste. Dét er den omkring ægløsningstidspunktet (midt i cyklus) samt op til og under den første del af menstruationsblødningen.

Af denne grund undgår vi så vidt, det er muligt, at udføre kegleoperation på disse tidpunkter i Din cyklus, men tilstræber at gøre den på slutningen af en menstruation eller lige, når menstruationen er overstået.

Det er vigtigt at understrege, at Du ikke løber nogen form for risiko for en forværring af celleforandringerne, selv om Du kommer til at skulle vente 2-3 uger på kegleoperationen.

Tager Du P-piller, kan kegleoperationen udføres på hvilket som helst tidspunktet, mens Du tager pillerne. Ser tidspunktet for kegleoperationen ud til at falde sammen med P-pillepausen eller skal Du holde pause lige efter kegleoperationen, springer Du blot P-pillepausen over og fortsætter direkte over i den næste plade med 21 piller.

Har Du hormonspiral (Mirena®), og har Du ingen eller uregelmæssige blødninger, kan kegleoperationen ikke planlægges ud fra cyklus, men udføres på et tidspunkt, som passer Dig.

Kegleoperationen kræver ikke, at Du skal have spiralen fjernet.

Hvorledes udføres kegleoperationen?

Du vil opleve kegleoperationen meget lig vævsprøvetagningen, da Du fik konstateret celleforandringerne.

Først lægges der lokalbedøvelse i livmoderhalsen med samme type nål og lokalbedøvelse (Citanest®), som Du fik i forbindelse med prøvetagningen.

Lokalbedøvelsen skal have 7 minutter til at blive effektiv.

I ventetiden får Du en såkaldt neutralplade sat på det ene lår. Denne gelé-agtige plade sikrer, at Du er jordforbundet, hvilket kræves, da keglen bliver fjernet med en lille el-slynge – en ”elektrisk mini-ostehøvl” – på størrelse med en ring- eller lillefingernegl.

Derudover tilsluttes der et udsugningsanlæg, hvilket er et krav fra Arbejdstilsynet.

Endelig tages der et foto af Din livmoderhals som dokumentation for, hvorledes livmoderhalsen så ud inden kegleoperationen.

Når lokalbedøvelsen virker, som den skal, fjernes dét stykke af Din livmoderhals, hvor celleforandringerne sidder.
Dét tager under et minut.

For at sikre, at der ikke sidder celleforandringer tilbage på livmoderhalsen og for at undgå efterfølgende blødning, svitses dén slimhindekant, som sidder tilbage på livmoderhalsen i 2-3 mm’s bredde.

Denne svitsning har ikke nogen negativ indvirkning på en eventuel efterfølgende graviditet.

I langt de fleste tilfælde vil svitsningen kunne stoppe blødning efter kegleoperationen.

Bedømmes svitsningen til at være utilstrækkelig, kan det være nødvendigt enten at lægge en blødningshæmmende tampon (Jodoform-meche) eller sætte et par sting. Syning foregår med en tråd (Vicryl®), som går i opløsning af sig selv, og som derfor ikke skal fjernes igen.

Jeg har ikke måtte sy nogen de sidste 9 år.

Fiskeolie øger risikoen for blødning, så for at mindske risikoen for blødning må Du ikke tage fiskeolie i dagene op til kegleoperationen.

Tager Du blodfortyndende medicin, bedes Du oplyse om dette, når Du bestiller tid, så vi på forhånd kan aftale, om det er nødvendigt, at Du holder pause op til kegleoperationen.

Afslutningsvis fotograferes Din livmoderhals endnu en gang, så der i Din journal ligger dokumentation for, hvorledes livmoderhalsen så ud såvel før som efter kegleoperationen.

Hele keglesnitsoperationen tager cirka 30 minutter, fra Du tager Dine benklæder af, til Du er i tøjet igen.

Når Du har fået tøj på igen, er det en god idé, at Du sidder 10 minutter i vores venteværelse, så vi kan være sikre på, at Du har det godt og ikke bløder, inden Du forlader Klinikken.

Hvad skal Du gøre i tilfælde af, at Du begynder at bløde efter operationen?

Sværere blødning – kraftigere end en menstruationsblødning – forekommer det første døgn efter operationen hos 1 – 3 % af dé kvinder, som får foretaget kegleoperation. Som nævnt ovenfor er risikoen større, jo større kegle, der fjernes.

Vi har ikke oplevet sådanne blødning i Klinikken de sidste 10 år.

Oplever Du sådan blødning i Klinikkens åbningstid, skal Du straks vende tilbage til Klinikken – Du behøver ikke at ringe først.

Befinder Du Dig tættere på et hospital med gynækologisk afdeling, når Du opdager kraftigere blødning, eller begynder blødningen uden for Klinikkens åbningstid, skal Du henvende Dig på dén af følgende skadestuer, som er tættest på Dig:

Hillerød Hospital, indgang 04, indkørsel Bakkedraget, 4829 5965

Herlev Hospital, afdeling 53C1, indkørsel Herlev Ringvej, telefon 3868 3868 (omstillingen)

Hvidovre Hospital, afsnit 536, indkørsel Kettegård Allé, telefon 3862 2557

Roskilde Sygehus, indgang 14, indkørsel Køgevej telefon 4732 3400 (omstillingen).

Får Du ondt efter en kegleoperation?

Der er stort ikke nogen kvinder, som får ikke ondt, når lokalbedøvelsen ophører med at virke efter et par timer.

Nogle vil kunne opleve en murren som op til en menstruation.

Er Du generet af sådan murren, kan Du tage et par Panodil®-tabletter (2 x 500 mg).

Kan Du gå på arbejde lige efter en kegleoperation?

Er kegleoperation foregået uden komplikationer, og har Du stillesiddende arbejde, kan Du godt gå på arbejde lige efter kegleoperationen. Ellers anbefaler vi Dig at vente til næste dag.

Gør der sig særlige forhold gældende eller har kegleoperationen været kompliceret, kan det komme på tale, at Du sygemeldes et par dage.

Hvorledes oplever Du ugerne efter en kegleoperation?

Fjernelsen af celleforandringerne og den efterfølgende svitsning betyder, at der er kommet en mindre forbrænding på Din livmoderhals. Den vil derfor reagere med dannelsen af tyndt, gulligt sekret – ligesom dén væske, Du kan se i en brandvabel.

Dette sekret vil blive ved med at dannes, indtil såret på livmoderhalsen er helet, hvilket vanligvis sker i løbet af 2-3 uger.

Ligesom på sår på huden dannes der også på livmoderhalsen en sårskorpe efter kegleoperationen.

Denne sårskorpe falder af efter 12-14 dage, og i forbindelse hermed kan Du godt opleve en frisk blødning, som forsvinder igen efter et døgns tid. En sådan blødning er således helt forventelig, hvorfor den heller ikke skal bekymre Dig.

Svitsning af slimhinden kan indebære en stærk, brændt lugt, uden at denne er tegn på, at Du har fået betændelse.

Synes Du, at Dit udflåd lugter meget ubehageligt og får det efterhånden en mere gul-grøn farve, kan det være tegn på betændelse. En sådan betændelse kan behandles med et antibiotikum, som skal tages i en uge og koster omkring 60 kroner.

Har Du mistanke om betændelse, henvender Du Dig til Klinikken via E-mailkonsultationen eller på telefonen.

Hvad skal Du undlade i ugerne efter en kegleoperation?

De fleste steder anbefaler man at undlade samleje i skeden i 4 uger efter en kegleoperation – for at såret kan få fred og ro til at vokse sammen.

Fire uger er jo lang tid for nogen, så hér i Klinikken plejer vi at anbefale, at Du kan elske igen, hvis Du ikke har haft komplikationer til kegleoperationen, og når blødning er ophørt og udflåd er reduceret til meget lidt. Dog tidligst 2 uger efter operationen.

Vi anbefaler også, at Du undlader cykling (inklusive spinning) og ridning samt svømning i ferskvand eller svømmehal – sidstnævnte for at undgå betændelse – i samme periode, altså mindst 2 uger.

I øvrigt kan Du leve og arbejde, som Du plejer.

Hvorledes får Du svar på resultatet af undersøgelsen af vævskeglen?

For at få bekræftet, at alle celleforandringerne er fjernede, sendes den fjernede vævskegle til mikroskopisk undersøgelse på Hillerød Hospital.

Denne undersøgelse tager normalt en uges tid (juni 2017).

Du vil herefter få svar på undersøgelsen samt besked om, hvorledes Du efterfølgende skal kontrolleres (se nedenfor) enten på E-mailkonsultationen, i Din E-boks eller, hvis Du ikke har adgang til denne, i et almindeligt brev.

Hvis der er den mindste mistanke om noget egentligt ondartet, altså kræft, vil Du få en tid til at få svaret i Klinikken.

Bør Du vaccineres mod HPV-virus efter kegleoperation?

Celleforandringer – forstadier til kræft – er udtryk for, at Dit immunforsvar ikke har været i stand til at bekæmpe HPV-virus, som derfor har kunnet skabe grobund for celleforandringer.

Ved kegleoperationen fjernes netop dé forandringer, som immunforsvaret ikke har kunnet fjerne.

Undersøgelser har vist, at hvis Du bliver vaccineret mod HPV-virus i tilslutning til kegleoperationen, vil vaccinen kunne forstærke immunforsvarets evne til at bekæmpe dét HPV-virus, som stadig kan befinde sig i slimhinden i livmoderhalsen. Altså virus, som endnu ikke har fremkaldt celleforandringer.

Ved at vaccinere i forbindelse med kegleoperation halverer man således risikoen for, at der skal komme nye celleforandringer; fra 8 % risiko uden vaccination til 4 % efter vaccination.

Du skal selv betale vaccinerne, som beløber sig til cirka 4.800 kroner (juni 2017).

Hvorledes skal Du kontrolleres efter kegleoperation?

Er alle celleforandringerne fjernede ved kegleoperationen, og er Du under 50 år, skal Du blot have taget celleprøve hos Din egen læge henholdsvis ½, 1 og 2 år efter kegleoperationen.

Er Du over 50 år, anbefales det, at disse kontroller foregår hér i Klinikken.

Der er jo to ender af en vævskegle: dén, som peger op mod livmoderhalskanalen og dén, der peger ned mod skeden.

Viser den efterfølgende mikroskopiske undersøgelse af den fjernede vævskegle, at celleforandringerne når helt ud dén kant, som vender ned mod skeden, er risikoen for, at der sidder celleforandringer tilbage meget lille. Dette skyldes, at denne kant jo bliver svitset, efter celleforandringerne er fjernede.

Når celleforandringerne op til kanten mod livmoderhalskanalen er der en let øget risiko for, at celleforandringerne dukker op igen.

I begge tilfælde anbefales det imidlertid, at Du bliver kontrolleret med celleprøve henholdsvis 6, 12 og 24 måneder efter kegleoperationen. Den første får Du taget hér i Klinikken; er den fin, kan Du få taget de efterfølgende hos Din egen læge.

Dog vil Du, hvis Du er over 50 år, i sidstnævnte situation blive tilbudt en ny kegleoperation.

Hvor mange kegleoperationer kan en kvinde få lavet?

Det er hér vigtigt at huske på, at over 95 % af dé kvinder, som får udført kegleoperation, kan nøjes med én operation i deres liv. Det er således sjældent, at det er nødvendigt at få lavet mere end én kegleoperation.

Dukker der nye forstadier op i årene efter en kegleoperation, vil man hos kvinder, som ønsker at bevare muligheden for at få barn, tilbyde endnu en kegleoperation.

Ved udbredte svære forandringer eller overfladisk kræft kan man fjerne livmoderhalsen, men fortsat bevare livmoderen, så Du kan blive gravid.

Kvinder, som har fået dé børn, de ønsker sig, vil, afhængigt af celleforandringernes sværhedsgrad og udbredelse, i tilfælde af nye celleforandringer få tilbudt en ny kegleoperation eller fjernelse af livmoderen.

Hvor kan jeg læse mere ?

Du kan enten søge på ”kegleoperation” eller ”keglesnit” på Google eller læse mere på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside på www.cancer.dk.

Opdateret juni 2017