Gynaekologen - Speciallaege i kvindesygdomme Henrik Skensved

Hvorfor lige vælge Novasure?

 

 

I forhold til den traditionelle sygehusbehandling

 

Den metode til fjernelse af livmoderslimhinden, som tilbydes på regionens offentlige sygehuse (f.eks. Hillerød, Glostrup, Gentofte og Hvidovre) men også på privathospitalerne (såsom Ham­let, Allerød, Søllerød og ”Danmark”) blev udviklet i 1980'erne som et alternativ til fjernelse af hele livmoderen hos kvinder med kraftige blødninger.

 

Denne traditionelle metode har imidlertid vist sig at have nogle ulemper, som har ført til, at der de sidste 10 år i især England og USA er udviklet nye teknologier, som har forbedret behand­lingsresultaterne og øget sikkerheden ved fjernelse af livmoderslimhinden, ligesom de i modsætning til den gamle metode foregår i lokalbedøvelse. 

Ulemperne ved den gamle behandlingsmåde til fjernelse af livmoderslimhinden er især: 

 • den kræver forbehandling med hormon, som i en periode sætter kvinden kunstigt i over­gangsalderen

 • resultatet er afhængigt af kirurgens erfaring og dagsform, og da behandlingerne er delt ud på et meget stort antal læger, er der kun få, som opnår stor erfaring; i Danmark for eksempel ud­fører hver sygehusgynækolog i gennemsnit mindre end 10 af disse operationer om året

 • risiko for utilsigtede hændelser og komplikationer, såsom hul på livmodervæggen eller ”vandforgiftning”, er tilstede hos den uerfarne operatør

 • effekten af behandlingerne er for dårlig og for svingende; kun 20% af de behandlede får fuldstændigt ophør af blødninger og sandsynligheden for, at en behandlet kvinde alligevel skal have fjernet livmoderen indenfor 5 år ligger på 25-40%

 • den kræver sygehusbehandling og fuld bedøvelse

 • den kræver sygemelding efter operation (i Danmark traditionelt 2 uger). 

Nye teknologier som Novasure er udviklet for at nedbringe eller helt eliminere ulemperne ved den gamle tekno­logi: 

 • fjernelse af livmoderslimhinden kræver ikke forudgående hormonbehandling

 • behandlingsresultatet er uafhængigt af operatøren, idet det her er instrumentet, som udfører behandlingen; gynækologen skal blot placere instrumentet korrekt i livmoderhulen. Faktisk er behandlingen så enkel, at den flere steder i England udføres af specialuddannede sygeplejersker

 • effekten er langt bedre end med den gamle teknologi, idet mere end 40% af de behandlede kvinder oplever blødningsfravær, og 90-97% vil fortsat have deres livmoder i behold 5 år efter Novasure

 • den kan udføres i lokalbedøvelse i speciallægepraksis

 • kvinden kan gå på arbejde dagen efter behandlingen

På denne baggrund har man i for eksempel England og Holland de sidste år i stigende grad erstattet den gamle teknologi med den nye som for eksempel Novasure. De sidste 4 år er der således i England lavet flere be­handlinger med den nye teknologi end den gamle, hvilket har betydet, at færre kvinder har fået livmoderen fjernet.

 

På trods af, at der i Danmark årligt udføres 1500-2000 behandlinger med den gamle metode, er antallet af operationer med fjernelse af hele livmoderen ikke faldet, men har været helt konstant. Man kan således sige, at den traditionelle teknologi udsætter livmoderfjernelsen, hvorimod de nye teknologier såsom Novasure forhindrer fjernelse af livmoderen.


I forhold til fjernelse af livmoderen

 

Først og fremmest er fjernelse af livmoderen et langt større og mere risikofyldt indgreb end Novasure. Danske undersøgelser viser, at omkring 40% af kvinder, som får fjernet livmoderen, oplever komplikationer – lette som alvorlige – i tilslutning til operationen.

 

Fjernelse af livmoderen kræver fuld bedøvelse og er efterfulgt af sygemelding i 4-6 uger.

 

Nye undersøgelser viser, at på trods af, at det kun er livmoderen, som fjernes og ikke ægge­stokkene, så udvikler kvinder, som får fjernet livmoderen, tidligere hedeture og tidligere stig­ning i ”overgangshormonet” FSH end de kvinder, som bevarer livmoderen.
Så selvom æggestokkene bevares, ser det ud til, at kvinder, som får fjernet livmoderen, går tidligere i overgangsalderen end kvinder, som bevarer livmoderen.
Baggrunden for dette er sandsynligvis, at man ved livmoderfjernelsen ikke kan undgå at lukke for den del af æggestokkenes blodforsyning, som stammer fra blodkar fra livmoderen.

 

Man diskuterer fortsat, om fjernelse af livmoderen har betydning for senere udvikling af ned­synkning og besvær med at holde på vandet (inkontinens). Danske undersøgelser peger på, at fjernelsen ikke har nogen betydning, andre undersøgelser peger i den modsatte retning.

 

Der kan være andet galt med livmoderen – store generende fibromer eller endometriose – som berettiger til, at hele livmoderen fjernes.
Men at fjerne livmoderen hos en kvinde i 40'erne med kraftige menstruationer fra en normal livmoderhule vil – med et lidt mandligt billede – svare til, at mekanikeren skifter hele motoren ud, fordi tændrørene er slidt op.
Mindre kan således gøre det.

 

Frederiksgade 2A 3400 Hillerød Telefon: 48 24 12 06 Fax: 48 24 24 59