Tina Thestrup

Jeg hedder Tina Thestrup og assisterer Henrik ved operationer nogle dage om ugen.

Jeg blev færdiguddannet som sygeplejerske i 1996 og har herefter arbejdet som operationssygeplejerske, i skadestuen, på akut modtageafsnit og på børneafdelinger.

De sidste 9 år har jeg arbejdet som konsultationssygeplejerske i en almen praksis.

Jeg har efteruddannet mig til børnerådgiver og arbejder også som sådan hos en børnelæge.