Hvornår skal hormonspiralen lægges op?

Har Du regelmæssige menstruationer, lægges spiralen op, når Du er på slutningen af en menstruation, altså mens Du stadig bløder (lidt).

Det kan være grænseoverskridende for nogle kvinder at få foretaget en gynækologisk undersøgelse, mens de fortsat bløder lidt. Hér skal Du tænke på, at formålet med, at spiralen lægges på dette tidspunkt, ér, at perioden, hvor Du pletbløder på hormonspiralen efter oplægningen, skal blive så kort som muligt.

Har Du uregelmæssige menstruationer, kan det være nødvendigt at regulere dem, så spiralen lægges på det bedst mulige tidspunkt.

Tager Du P-piller eller minipiller, skal Du ikke holde op med dem, men tage dem helt frem til, at Du får lagt hormonspiralen. I denne situation behøver Du ikke at bløde først.

Har Du lige født og ammer Du, så Du ikke menstruerer, kan spiralen lægges op på hvilken som helst tidspunkt, som passer Dig.