Hvordan bløder Du på en Mirena?

I indkøringsperioden kan Du opleve hyppige pletblødninger, som hos de fleste er væk efter 3 måneder. Varigheden af pletblødningerne er helt afhængig af, hvor tyk Din livmo­derslimhinde er, når spiralen bliver lagt: jo tyndere slimhinde, jo kortere periode; jo tykke­re slimhinde, jo længere pletbløder Du.

Undersøgelser har vist, at perioden kan af­kortes, så­fremt Du forud for spiraloplægningen behandles med P-piller eller anden slimhindeudtyndende medicin, men hos langt de flest vil det være tilstrækkeligt at lægge spiralen op på slut­ningen af en menstruation – altså mens Du fortsat bløder lidt – hvor slimhinden er tyndest.

Efter det første år med Mirena, vil 20% af brugerne helt holde op med at menstruere – som udtryk for, at slimhinden er blevet så tynd, at der ikke er noget at bløde af. Efter to år er det halvdelen af alle brugere, som vil være ophørt med at bløde.