Gynaekologen - Speciallaege i kvindesygdomme Henrik Skensved

Hvilke bivirkninger er der ved en hormonspiral?

 

 

Her er det vigtigt at skelne mellem følger af kroppens tilpasning til spiralen og egentlige bivirk­ninger.

 

Indkøringsperioden er først og fremmest karakteriseret ved pletblødninger, der hos hovedpar­ten er svundet efter 3 måneder. Denne periodes længde er helt afhængig af, hvor tyk Din livmo­derslimhinde er på oplægningstidspunktet: jo tyndere slimhinde, jo kortere periode; jo tykke­re slimhinde, jo længere pletbløder Du. Undersøgelser har vist, at perioden kan af­kortes, så­fremt Du forud for spiraloplægningen behandles med P-piller eller anden slimhindeudtyndende medicin, men hos langt de flest vil det være tilstrækkeligt at lægge spiralen op på slut­ningen af en menstruation, hvor slimhinden er tyndest.

 

Andre indkøringssymptomer kan være væske i kroppen, brystspændinger samt hovedpine; gener, som ofte forsvinder efter nogle måneders brug.

 

Hormonet i spiralen kan i indkøringsfasen stimulere appetitten, hvorfor jeg anbefaler, at Du det første ½ år ”passer på køleskabet”, det vil sige holder øje med, hvor meget Du spi­ser.

 

I modsætning til P-piller har Mirena ikke alvorlige bivirkninger såsom øget risiko for blodprop. Spiralen kan derfor benyttes - også selv om Du har har haft blodprop eller er i øget risiko for at få blodprop. Hormonspiralen er således velegnet, hvis Du er over 35 og ryger.

 

Har Du uren hud (akne) skal Du være opmærksom på, at levonorgestrel-hormonet har en svag mandlig kønshormoneffekt, hvilket kan forværre Dine hudproblemer. Jeg anbefaler normalt ikke hormonspiralen, hvis Du har meget uren hud.


Hormonet i spiralen kan hos enkelte påvirke humøret negativt, hvorfor jeg ikke an­befaler spiralen, såfremt Du enten er inde i eller lige kommet ud af en egentlig depression.

 

Spiralhormonet kan hos nogle forværre hovedpine eller migræne, ligesom den ikke bedrer den såkaldte cykliske migræne, som udløses hver gang kvinden får menstruation. I sådanne tilfælde er det vigtigt at afveje fordele ved spiralen mod sådanne ulemper, eventuelt overveje anden form for prævention/behandling.

 

Da Mirena-spiralen ikke på sigt påvirker ægløsningerne, er den ikke velegnet til behandling, hvis Du er generet af såvel menstruations- som ægløsningssmerter.

 

Endelig kan spiralens hormon stimulere dannelsen af cyster på æggestokkene; dette sker hos ca. 12% af brugerne. Men hos 94% af disse kvinder vil sådanne cyster være forsvundet igen uden yderligere behandling efter et ½ år.
 
Undersøgelser viser, at 1-2 kvinder ud af 100 brugere vil få fjernet spiralen indenfor det første år på grund af ovennævnte bivirkninger.
Alt i alt vil omkring 10% af brugerne af én eller anden grund få fjernet spiralen indenfor det første år. Til gengæld viser undersøgelser, at de kvinder, som fortsat har deres spiral efter 12 måneders brug, stadigvæk vil have spiralen 4 år efter oplægning. Der er således et meget lille frafald af brugere fra år 1 til år 4.

 

Enkelte kvinder – de decideret tynde – vil efter et par års spiralbrug, hvor de ikke bløder, kun­ne opleve, at blødningerne vender tilbage, og at de endog begynder at bløde langvarigt.
Forklaringen på dette fænomen er, at spiralhormonet simpelthen har tyndet slimhinden i liv­moderhulen for kraftigt ud.
For at spiralen skal fungere optimalt, skal der være en balance mellem stimulationen af slim­hinden – som skyldes påvirkning fra kvindens eget østrogen – og hæmningen/udtyndingen – som forårsages af hormonet i spiralen.

Østrogen dannes i fedtvæv, så hvis Du er meget tynd, dan­ner Du eventuelt så lidt østrogen, at slimhinden ikke bliver tilstrækkeligt stimuleret – hvilket forårsager blød­ning.
Blødningerne kan på kort sigt fjernes ved at give Dig et mindre østrogentilskud, men på længere sigt kan det være nødvendigt for Dig at vælge en anden præventions- eller behandlingsform.

 

Hvis Du er meget kraftig  – og danner meget østrogen selv – vil Du omvendt kunne opleve, at Du begynder at bløde igen i det sidste år af spiralens ”levetid”. Disse blødninger skyldes ofte det fald i hormonafgivelsen, som forkommer i spiralens 5. år, hvor afgivelsen halveres. Dette fald er sjældent et problem for den normalvægtige kvinde, men for kraftige kvinder med  stærk østrogenstimulation kan halveringen indebære, at spiralen ikke længere kan undertrykke slim­hinden, som derfor vokser og bløder.
 

Frederiksgade 2A 3400 Hillerød Telefon: 48 24 12 06 Fax: 48 24 24 59